Általános Szállítási és Szerződési Feltételek

1.Árak:
Az árak általában a áruértéket tartalmazzák tételes kiírásban , a szerelés , szállítás , egyéb szolgáltatások külön tételenként szerepelnek az ajánlatban , az általános forgalmi adó (áfa) külön kiírva , netto + Áfa ként értendő . A FENSTERWERK Kft-a továbbiakban Eladó fenntartja az árkorrekciók jogát, melyek az árfolyam ingadozások és alapanyag árak változása miatt léphetnek fel. A normál esetben szokásos szállítási határidőkön kívüli szállításokkal kapcsolatos árváltozásokról esetenként meg kell egyezni. Az Eladó az ajánlati árakhoz az ajánlat keltezésétől számítva-30 napig tartja magát, ha csak erről a felek írásban nem állapodnak meg másként. A megadott szerelési árak, csak akkor érvényesek, ha előre nem látható szerelési nehézségek nem lépnek fel (vas, vagy fémbetétek a fa -, műanyag vagy alumínium ablakokban, vas megerősítések a falazatban vésési munkák stb) a szerelési munkáknál felmerülő árakat, teljesítményeket és a szállítási határidőt csak megközelítően lehet rögzíteni , úgy hogy a szükséges többletteljesítmények az igazolt anyag- és időráfordítások alapján utólagos elszámolás alapját képezik.

2.Ajánlatok - megrendelések:
Az árajánlatok általában ingyenesek , a termékek különböző formátumú ( szoftver függő ) tételes ajánlatát akár külön tételenként akár összesítve küldjük meg emailban az ajánlatkérőnek , az ehhez tartozó végszövegben felhívjuk figyelmét az Általános Szállítási és Szerződési feltételekre , mely honlapunkon korlátozás nélkül megtekinthető . Hivatkozást a dokumentum nem ismerésére ill. el nem olvasására nem fogadunk el , azaz az első - ingyenes ajánlat megrendelés hiányában csak tájékoztató jellegű , azonban a további folyamatok ill. a megrendelés kapcsán az ÁSZF kötelező érvényű .

Mellékletek , müszaki leírások-dokumentumok , fényképek esetleges felcserélése vagy hibás tartalma nem jelent kötelezettséget részünkről , akár az érdeklődő jelzésére vagy saját részünkről felismert hibát a lehető legrövidebb időn belül korrigáljuk , de ezek csak a felmérés , műszaki egyeztetés után véglegesednek . Az ajánlattal kapcsolatos számszaki hibák nem minősülnek ajánlattételnek , minden esetben az egységárak a mérvadóak , tétel-darabszám eltérések esetén mindig a számolt mennyiség a meghatározó

Az ajánlathoz megadott méretek általában az ajánlatkérő felelőssége , a túlméretes vagy minimális méretűnél kisebb szerkezetek árazása nem lehetséges ill. ilyen méretek esetében az ajánlat csak feltételekkel érvényes . Nagyobb volumenű ajánlatok ( pl. projektek , nagy darabszámú termékek , egyedi szerkezetek stb.) esetében az időráfordítás komoly költségekkel jár cégünk részére , ezért csak az első tájékoztató jellegű ajánlat térítésmentes .

Amennyiben az ajánlatkérő további részletes vagy módosított ajánlatot kér ill. számításokra , helyszíni felmérésre , tervezési munkára van szükség , ez már a megrendelési folyamat része és ezek a költségek csak akkor térítésmentesek ha a megrendelés realizálódik . Az írásos megrendelés szerződésnek minősül , a megrendelés semmilyen indokkal vissza nem vonható , a megrendelt mennyiség nem csökkenthető ill. a műszaki tartalom érdemben nem változtatható . Ha a megrendelés nem teljesül azáltal , hogy megrendelő ellehetetleníti pl. pénzügyileg nem teljesít vagy más egyéb módon akadályozza a megrendelés folyamatát , úgy a Fensterwerk Kft jogot tart az elmaradt nyereség és minden olyan költség megtérítésére amely ezzel kapcsolatos .

3.Fizetés:
Az adott termék vételárának 50%-át a megrendelési aláírásának egyidejűleg a másik 50%-át a termék átvételekor, az esetleges szerelési díjat, pedig a szerelési munka befejezésekor kell egy összegben megfizetni.Ha a megrendelés alapjául az árajánlat szolgál, úgy erre a megrendelésre az ajánlatban megnevezett fizetési feltételek érvényesek. Amennyiben a Vevő nem teljesít a határidőnek megfelelően, úgy az Eladó késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel. Bármilyen különleges fizetési megállapodáshoz, melyet a Vevő és az Eladó viszonteladója, ügynöke vagy képviselője közösen alkudtak ki az Eladó írásbeli beleegyezése szükséges. Ha a megrendelés lezárása után a Vevő vagyoni helyzetében jelentős romlás lép fel, mely által az ellenszolgáltatás veszélybe kerül, vagy ha a szerződés megkötésénél ez a helyzet már fennállt, csak az Eladó előtt nem volt ismeretes, az Eladó jogosult a megrendeléstől visszalépni, illetve az azonnali fizetést követelni.

4.Tulajdonjog fenntartása:
Az Eladó minden kiszállított terméken a vételár teljes kifizetéséig fenntartja a tulajdonjogot. Amennyiben az áru harmadik személynek továbbításra kerül, teljes terjedelemben az Eladó vevője , viszonteladója , ügynöke vagy képviselője felel a végleges kifizetésig.

5.Szállítás:
A szállítási határidők az iparágban szokásosak és a megrendelés beérkezésének ( + pénzügyi teljesítés ) illetve a kivitelezés végleges határidejének megadása napjától számítanak. A szállítási határidők betartása fenntartással érvényes, mivel az előre nem látható események, mint vis major , sztrájkok, üzemzavarok az Eladó befolyásolási szféráján kívül esnek. Felek a szállítási határidőket kétoldalú megállapodásban módosíthatják. Ha az Eladó kérésre az árut egy másik helyre szállítja, úgy a veszély a Vevőre hárul át. Ha az Eladó viszonteladója, ügynöke vagy képviselője az árut a fuvar vezetőjének, a szállítmányozónak vagy egy másik személynek, illetve intézménynek elszállításra átadta a veszély a Vevőre száll át. Amennyiben sérülés lép fel azt a Vevő érdekében a szállítmányozóval kell megállapítani és igazoltatni (nyugtázni). Ha a Vevő az áru átvételét megtagadja, ez az ő kárára megy. Amennyiben a Vevő saját hibájából kiszállításkor az árut nem veszi át úgy ennek költségei őt terhelik. Vevő az elkészült árut 5 napon belül elszállíttatni illetve fogadni köteles.

5.Szavatosság , garancia:
Az Eladó a gyártási és anyaghibákra a nyílászárók szállításának dátumától számítva 1 évig vállal szavatosságot ! A Fensterwerk Kft. a saját gyártású termékeire 5 év (inkl. 1 év szavatosság ) garanciát vállal az anyagminőségre , tartós használatra ( megfelelő karbantartás esetén) és a rendeltetésszerű használatra . A hibás árut ennek beszerelése és üzembe helyezése után és a beszerzés igazolása (számla) után a garancia időn belül javítja , beállítja , pótolja vagy indokolt eseteben visszaveszi és tehermentesen kicseréli. Az Eladó jogában áll, hogy a hiányosságokat egyeztetett határidőn belül javításokkal vagy alkatrészek cseréjével megszüntesse. Ha a kár úgy keletkezett, hogy a Vevő az árut nem szakszerűen kezelte vagy szerelte be akkor ez nem esik a garancia körébe, de az Eladó vállalja ennek javítását, cseréjét térítés ellenében, a garanciális időn belül. A szállítással kapcsolatos minden fajta észrevételt, igényt (például hiányosság, szállítási sérülés) az áru átvétele után számított 72 órán belül kell jelezni.

6.Méretek:
Az összes termék egyedi , méret utáni gyártmány , felmérés esetén Eladó felel a méret megfelelőségért , kivéve ha Vevő szavatol a méretek pontos megadásáért vagy tervezési dokumentáció alapján rendel . Visszavétel , csere vagy változtatás nem lehetséges ilyen esetekben . A megrendelést mindig írásba kell foglalni a telefonon történő megrendelések csak akkor érvényesek, tehát az Eladó vállalt kötelezettségei csak akkor hatályosak, ha azt 24 órán belül írásbeli visszaigazolás követi. A szóbeli mellékes megállapodások is csak akkor érvényesek, ha az Eladó azokat írásban leigazolja. Az Eladó fenntartja a méret-és konstrukciós változások jogát. Gyártási szabályzattól eltérő megrendeléseket nem vállalunk.

7.Egyebek:
Felek jogvita esetére kikötik a hatáskörrel rendelkező győri bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó, Eladó viszonteladója, ügynöke, illetve képviselője által kötött valamennyi megrendelésnek (szerződésnek) automatikusan részévé válik. Ezen feltételektől eltérni csak írásban lehet.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kapuvár , 2014. 01.01.